AVÍS LEGAL

1 –Dades d’identificació
 
Les compres realitzades a la web https://dolorsmanrubia.com estan subjectes a les condicions explicitades en aquest document i regulades per la legislació espanyola de vendes a distància.
 
Tant el domini dolorsmanrubia.com com la present botiga online són propietat de Dolors Manrubia Mulé, NIF 35041126M, amb domicili social a Barcelona.
 
2 – Responsabilitats de la web
 
dolorsmanrubia.com garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web.
 
Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.
 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel client.
 
3 – Responsabilitats del Client
 
El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.
 
El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de contractació, evitant el causar perjudicis a dolorsmanrubia.com a causa de la incorrecció dels mateixos.
 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de dolorsmanrubia.com sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.
 
4 – Propietat industrial i intel·lectual
 
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina web, corresponen en exclusiva a Dolors Manrubia Mulé o a tercers que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web . La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la Dolors Manrubia Mulé o de la titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.
 
Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Dolors Manrubia Mulé no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.
 
5 – Llei aplicable i Jurisdicció
 
Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa, serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li , a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).