POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actualitzada a 22 de maig de 2018
 
Dades d’Identificació
  • Nom del domini: https://www.dolorsmanrubia.com
  • Nom comercial: Dolors Manrubia / Lola Mulé
  • NIF: 35041126M
  • Domicili social: C / Salvador Espriu 65-67 – 08005 (Barcelona)
  • e-mail: info@dolorsmanrubia.com
Protecció de dades

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de dolorsmanrubia.com, es fonamenta en el següent marc jurídic:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE
  • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins a l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
  • La Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Per poder desenvolupar els nostres serveis, únicament utilitzem les dades personals dels usuaris en els tràmits necessaris per a la gestió de les comandes, per a l’emissió de les factures, i per a la identificació dels clients.

Les dades personals que recollim de cada client són: el nom, l’adreça de correu electrònic, l’adreça postal, número de telèfon, la forma de pagament i els detalls dels productes sol·licitats.

Les dades necessàries són compartides amb els proveïdors de serveis com són les empreses de transport que realitzen l’enviament físic de les comandes.

L’usuari accepta amb el seu acord exprés en la pàgina “Finalitzar Compra”, poder rebre amb fins de gestió, publicitat i prospecció comercial, l’enviament via postal, correu electrònic o altres mitjans electrònics, comunicacions sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies de la botiga on-line dolorsmanrubia.com.

D’acord amb la llei orgànica de protecció de dades (LOPD), pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a info@dolorsmanrubia.com o mitjançant una carta a la següent adreça:

Dolors Manrubia
Atenció  Servei Clients
C/Salvador Espriu 65-67 4º 2ª
08005 Barcelona

Dolors Manrubia és responsable dels fitxers i es compromet a no compartir, vendre ni difondre cap dada proporcionada pels usuaris sense el seu consentiment exprés llevat obligació legal. També es compromet a tractar les teves dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb dolorsmanrubia.com i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. Un cop finalitzada aquesta relació, les teves dades es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.

Dolors Manrubia informa als seus clients que aquest tractament automatitzat de les dades, ha estat objecte d’una declaració a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.